Týden s Metafyzikou

Všechny pokoje na Týden s Metafyzikou jsou již obsazeny, je tedy možné přihlásit se na Týden s Numerologií nebo jako náhradník.

Týden s Metafyzikou

Je určen pro všechny zájemce, kteří v sobě cítí potřebu zharmonizovat si svůj život, naladit se více na svoji vlastní vlnovou délku a sladit ji s vibracemi přírody, vesmíru a světa kolem nás. Cyklus přednášek je zaměřen na témata poznání vesmírných zákonů, lidsky srozumitelným a uchopitelným způsobem, zaměřených na zkvalitnění a radostnější prožívání každodenního života, neboť ten žijeme nejčastěji. Přednášky jsou spojeny s tréningem prožitkové meditace, s praktickými cvičeními a rozvíjením vědomí vlastní individuální cesty ve spolupráci s Univerzem.

Program

Dopoledne (mezi snídaní a obědem) - se konají přednášky a praktické konzultace pod vedením Evy Bakové.

Doba mezi obědem a večeří - osobní volno včetně koupání se na nedalekém koupališti a nabídky společných akcí např. výlet na Radhošť, poutní místo Hostýn, návštěva "Valašského muzea v přírodě" nebo výrobny svíček UNIPAR (možností nákupu - hojně využíváno!), zpracování drahých kamenů (firma Svět drahých kamenů Tůma, Pivní lázně apod.; to vše dle počasí, zájmu a nálady.

Večer - pokračování přednášek a aktuálně zvoleným programem (možnost promítání tématických filmů).

 

Přihláškový formulář

Zpracovávám...