Eva Baková

Když jsem ve svých dvaceti letech, na základě zásadní životní otázky, která mi byla položena, zatoužila poznat co je to poznání, netušila jsem, co to znamená a kam mě tato nově nastoupená cesta nasměruje. Jen jsem v sobě ucítila silnou touhu, která mě od té chvíle k naplnění smyslu mé touhy stále vede. Byl to významný impuls k vydání se cestou původních filosofů, kdy jsem se začala učit ze života a tvořit praktickou filosofii, která mi pomáhá naučit se překládat jazyk duše do lidské řeči. Stále více a jasněji si rozpomínám na to, kým jsem a poznávám, jak mi historie cesty mé duše dovoluje vidět a poznat souvislosti věcí, jejich návaznost a vzájemnou propojenost. Prožívat život, učit se z něj a pak poznané souvislosti nově aplikovat v životě. Ověřovat si a zkoumat podle jakých pravidel fungují. Objevovat skryté souvislosti a dolaďovat je do té míry poznání až jsou teorie a praxe v jednotě, je to co mě velmi zajímá a baví.