PF 2021

 

PF 2021

Moji milí,

vítejte v roce 2021, v druhém roce nového desetiletí. V roce, který říká: „Zvědom se ve vztahu k sobě v sobě, protože mírou jakou se zvědomíš, vytvoříš potřebnou proměnu, vyúsťující v tak žádanou a žádoucí změnu. Změnu kvality lidského života.“

Každý jeden z nás je a bude nyní konfrontován se svými představami o sobě, o tom kým je nebo za koho se v té které poloze považuje a o kvalitě vztahu v sobě k sobě. A z odezev ať uvědomělých či neuvědomělých vzejdou zkušenosti, které ve svém osobním životě i v životě společnosti budeme prožívat.

Osobní život individua je klíčem.

Klíčové otázky zní: „Kdo jsem já v této situaci?“, „Za koho se v této situaci považuji?“, „Jakou část sebe nebo představu o sobě chci nebo se nyní rozhoduji vyjádřit?“ „Jakou část sebe nebo představu o sobě chci nebo se nyní rozhoduji prožívat?“…

Nenechte se mýlit, z odpovědí na tyto otázky se bude odvíjet naše zkušenost, což je druhá dominantní kvalita letošního roku. Zkušenost na hladině energetické, fyzické, duchovní i citové. Zkušenost vedoucí k duchovnímu pochopení a léčení na bázi harmonicky se obnovující rovnováhy ve vztazích. Což nám samozřejmě neubírá právo na disharmonii, neboť stále platí „každému co jeho jest“.

Rok 2020 coby významný, silný a přelomový rok je vekou nadějí pro nás pro všechny. A jak již víme, je vlajkovou lodí celého desetiletí. Platí tak jako vždy platilo, že vše zlé je k něčemu dobré. A v pozadí tohoto všeho byť umělého zklidnění a zpomalení vyrůstá nová naděje.

NADĚJE  LÁSKY A HARMONIE.

Zatím si to ještě pleteme a v domnění, že chráníme sebe i blízké se necháváme omezovat a nezdravě ovlivňovat. Kolektivně se cíleně a systematicky soustředíme na toho drobounkého tvorečka, kterému přikládáme nebývalou sílu, ze kterého jsme udělali doslova celosvětovou celebritu a zároveň se překvapeně divíme, že zde stále je, a že to vypadá, jakoby jeho moc narůstala…

No a jak by ne, když mu všichni celosvětově dennodenně věnujeme takovou intenzivní pozornost. Vždyť je to právě naše pozornost jakéhokoli druhu primárně soustředěná na „to“ nebo „ty“ venku, čím odevzdáváme svoji sílu. Posilujeme tím to, co nechceme a čemu se bráníme, ať už zápasem, odporem, podceňováním, přeceňováním, výsměchem či odmítáním… jedno jak. Jako bychom neměli ani tušení o svých tvořivých schopnostech.

Při hluboké úctě ke všem poctivým a dobře to myslícím odborníkům, nám rok 2020 díky své schopnosti materializace, až neuvěřitelně jasně a nepřehlédnutelně ukázal, že i mraveneček dokáže doslova paralyzovat slona. Tehdy, když se slon rozhodne začít se mravenečka bát a v panice a strachu z něj, se před ním začne intenzivně chránit způsobem, kterým stále více oslabuje sebe, a silou své pozornosti mravenečka posiluje až tak, že to nakonec vypadá, že mraveneček má nad slonem „ukrutnou“ moc, která si s ním může dělat co chce.

Ano, vzhledem k předešlému výrazně maskulinnímu (akčnímu) nastavení společnosti do roku 2019, vibrujícího v přímém rozporu s feminní (klidovou a citovou) energií roku 2020, měla první vlna „covidu“ své opodstatnění. Potřebovala přijít, aby nás zpozorněla, zklidnila i zvonila, a to se povedlo. Ovšem druhou vlnu jsme si už pracně vytvořili svou neutuchající pozorností. Díky tomu však můžeme neomylně vidět, jak vypadá svět, ve kterém odevzdáváme svoji moc druhým, pozorností na ně, ve víře, že oni …

Nijak tím nezlehčuji situaci a chápu, že lidé se bojí a asi bychom těžko hledali někoho, kdo by byl nadšený z představy o ohrožení a ztrátě blízkých… Ale mohli bychom si všimnout, že přístup, který coby kolektiv zaujímáme, tyto obavy neřeší. Prostě proto, že pozornost na strach posiluje strach, pozornost na nemoc posiluje nemoc, stejně jako pozornost na život posiluje život …

A možná je na čase po století marného boje se smrtí dozrát k pochopení a opět se otevřít důvěře, že i smrt, ať je to jakkoli, má v životě své nezastupitelné místo. A že nikdy nepřichází bez příčiny hlubších souvislostí. Jen rozum jim nerozumí prostě proto, že orientovaný pouze na fyzično jim ani rozumět nemůže. Při respektu ke všem jeho kvalitám, tím totiž ztrácí potřebný nadhled a schopnost vidět skryté souvislosti. Neznamená to, že bychom měli na pomoc potřebným rezignovat, to určitě ne, ale to že je třeba i v této věci určité pokory k toku života.

A je dobré si všimnout, vstříc všem těm děsuplným zprávám, že nás také za minulý rok na planetě opět výrazně přibylo. Z čehož nevyplývá, že by byl život nějak významně ohrožen. Zdá se tedy, že věci jsou přece jen jinak, než se zdají být …

A opravdu chceme věřit tomu, že kvantita za jakoukoli cenu je důležitější než kvalita života? Rozum této otázce moc nerozumí, radikální rozdíl v tom však chápe vědomý cit. 

Tvoříme, tvoříme, tvoříme ať vědomě či nevědomě, ať uvědoměle či neuvědoměle. Tvoříme prostě proto, že nemůžeme netvořit. Tvoříme zaměřováním pozornosti. Stvoříme to, čemu věnujeme pozornost. A tak otázka zní, co si doopravdy přejeme stvořit? Jaký svět je ten, ve kterém si doopravdy přejeme žít?

Není to v rukou našich představitelů, ti byť v rámci svých osobních zájmů, možností a kvalit jen pracují s odezvou kolektivního vědomí.

Je to na nás, je to v nás. To my jsme hybnou silou světa. To my si v každém okamžiku svého života volíme to, jak se na něj chceme dívat, jak se rozhodujeme jej vidět a on se nám tak pak v souladu s naší volbou ukazuje.

Proč se o tomto tématu tak dlouze rozpisuji? Protože právě toto poznání je hlavním tématem letošního roku. Roku 2021, který je jako ohňostroj plný potenciálu barev a událostí. Doslova překypující pestrostí dějů.

Čím se pro nás stane?

Oslavou nádhery pestrosti a plnosti života?

Nebo čímkoli jiným?

Zvolíme si být plností, kterou svým životem vyjadřujeme? Nebo prázdnou nádobou odkázanou na to co do ní kdo naleje, aby se tak mohla dovědět, jak se má prožívat a cítit? Média nám v tomto směru poskytují neocenitelnou lekci… stačí uvěřit…

Volba je na nás, volba je v nás…

Dovolme si alespoň pokusit se uskutečňovat ji vědomě…

Červená pětka v rovině Saturnu bude mít tendence prosazovat naše dřívější neuvědomělé postoje a systémy víry… A co my?

Budeme je přijímat a milovat jaké jsou? Což je cesta umožňující se ve starých tendencích zastavit, postavit se k nim nově jinak, a tak stvořit novou zkušenost? Nebo s tím budeme v sobě či venku zápasit a výsměchem, pohrdáním či odporem posilovat minulé. Anebo to necháme netečně proudit se slovy „takhle to cítím“ a přitom tím jen umožníme nově zakoušet naše stará přesvědčení?

Pětka je symbolem svobody a svobodomyslnosti, číslem zvědomujícím, že svoboda je svobodná. Tu nikdo nemůže dát ani vzít. Ona totiž vyrůstá zevnitř, z hloubi bytosti, jež se pro ni rozhoduje, jež po ní z hloubi sebe zatouží.

Pětka je také číslem síly vůle a schopnosti vnímat souvislosti. A těmto kvalitám nás bude rok 2021 také vyučovat ...

To my jsme tvůrci reality, kterou prožíváme bez ohledu na okolnosti, ve kterých se to děje. Zvolíme si vidět omezení nebo možnosti? Vidět problémy nebo příležitosti? Překážky nebo výzvy? Volbu, že nám někdo hází klacky pod nohy? Nebo ochotu položit si otázku: Jaké skryté dobro tato situace obsahuje? Jaká příležitost se v ní skrývá? Co nejlepšího mohu v této situaci udělat? Jaká je nyní ta nejlepší volba? Jaký potenciál chce ve mně mé božské JÁ tímto probudit? Jak by se nyní projevila ta nejkrásnější představa, kterou jsem kdy o sobě měl(a). Budeme koukat na tutéž situaci a jediné, co rozhodne o tom, čím se pro nás stane, je naše volba úhlu pohledu. Můžeme tak zažít skutečné zázraky ...

Luna nám přichází na pomoc, neboť poskytuje sílu Lva.  Sílu lvího srdce, které je nabité energií doznívajícího úplňku, už ve fázi couvajícího měsíce, jakoby šeptajícího „pusť to“ (všechen ten tlak, nejistotu, obavu, úsilí…), „uvolni se“ (z urputné snahy změnit a předělat to či ono…) „a otevři se důvěře“ (v přítomnost vědomé cituplné lásky v nejhlubší hloubce sebe…).

V důvěře v tuto mocnou sílu, která uzdravuje, obnovuje a napravuje přirozeným a všem a všemu prospěšným způsobem.

Sílu lásky, která má moc konat skutečné zázraky…

Je dobré vědět, že vždy, když dáme do priority okolnosti, ve kterých se právě odehrává dějství naší životní cesty, tak upoutají, doslova strhnou naši pozornost a my pak, aniž bychom si to uvědomili, posilujeme něco jiného než bychom doopravdy chtěli a co nám ve skutečnosti odpovídá.

To proto je tak důležité učit se mít v prioritě vztah se sebou, protože jen tak lze stvořit nové. Jinak je to jen veselejší nebo smutnější verze slaběji nebo silněji opakovaného.

Jsme nádherné bytosti, jsme děti boží, jsme překrásné výtvory dokonalého tvoření…

Každý z nás v nejhlubší hloubce sebe je nositelem skutečného, vždy přítomného božství. Božství, které je tu s námi a pro nás, nikdy nás neopouští a stále nás bezpodmínečně miluje…

 Ano jsme milované děti Boží…

Dovolíme si to uznat? Dovolíme si, se této pravdě otevřít? Dovolíme si, učit se vytvářet s touto skutečnou podstatou sebe, osobní, doslova intimní vztah? Dovolíme si tento vztah žít?

V možnosti volby je naše skutečná svoboda, kterou nám nikdy nikdo nemůže vzít. Jen my o ní rozhodujeme. Jen my ji můžeme uskutečnit…

Před námi stojí nádherný rok, doslova nabitý potenciálem nových možností…

Jak si zvolíme jej prožít? Bude oslavou rozsvěcujících se záblesků probouzejícího se laskavého, láskyplného vědomí? Plnosti nových barev nádhery toho, kým ve skutečnosti jsme?  

Nebo dál budeme nějak přežívat a více nebo méně sofistikovaným způsobem utíkat před strachem a zachraňovat se před životem…?

Ano život obsahuje příležitosti, možnosti, výzvy i rizika a je dobré vědět, že ať se stane cokoli, vždy to přežijeme ... v jakémkoli případě J …

Volba je na nás a volba je v nás…

Pětka z roku 2021 jasně říká, že je rokem možností volby …

A já nám všem ze srdce přeji, abychom si dovolili volit to, co je pro nás to nejlepší v důvěře, že se to děje tím nejlepším možným způsobem….

 

Krásný a požehnaný rok 2021 přeje

 

Eva Baková

 

Napište nám

Zpracovávám...