PF 2020

PF2020

Moji milí,

rok 2019 uplynul neuvěřitelně rychle a přitom tak intenzivně, že to opravdu byla jízda, alespoň pro mě. Tato intenzita má však veliký význam v čase proměny lidstva.

Rok 2019 byl posledním rokem desetiletí, ve kterém jsme měli za úkol rozvíjet nový rozměr sebeuvědomění a sebehodnoty. To se nám více či méně každému, na pro něj dostupné rovině a v globálu, dostatečně podařilo natolik, že můžeme úspěšně vstoupit do desetiletí, jehož základem je rozvíjení zcela nové kvality.

Kvality LASKAVOSTI.

Na konci desetiletí, do kterého právě vstupujeme, bude náš život vypadat výrazně jinak, než ho známe dnes. Tak jinak, že si to nyní nedokážeme ani představit.  Laskavost je hlavní a vlastně ústřední téma nového desetiletí. Laskavost na všech rovinách, v nejrůznějších podobách a variantách je to, čemu budeme v následujícím desetiletí kolektivně i coby jednotlivci vyučováni.

Mluvím zde o celém desetiletí, protože do něj právě vstupujeme a právě rok 2020 je jeho vlajkovou lodí…

Říkáte si teď: „Tak to je v pohodě, laskavý jsem až moc.“? V tom případě vás asi trochu zklamu, neboť se zde nebavíme o schopnosti být hodný na druhé, i když to s tím také souvisí, ale o ochotě a schopnosti být laskavý k sobě v sobě. A to už tak jednoduché není . Popravdě, jak často se nám podaří podívat se na sebe laskavým pohledem a neodsoudit se v situaci, kdy se nám právě něco hodně nepovedlo a jako naschvál tomu přihlíží asi tak deset lidí? Nepočítám-li samozřejmě ty, kteří jsou natolik ztraceni ve své samolibosti, že postrádají jakoukoli sebereflexi. Ti zas sebe nevidí až tak moc, že v jejich případě o skutečné laskavosti k sobě paradoxně nemůže být ani řeč. A to i v případě, že se při pozorování z venku zdá, že myslí jen na sebe a sebe mají rádi až moc, ve skutečnosti je to ale jen klam.  Proč se tak domnívám? Odpověď na tuto otázku je velmi prostá. Podívejme se na jejich reakci v situaci, kdy se k nim právě někdo chová stejně, jako se běžně chovají oni…  Tak takhle by se na sebe dívali, kdyby se viděli… V tom je ten Boží fígl. Nikdo jeho zákonům neuteče… 

No a jak se tedy vydat na cestu laskavosti?  

To nám napovídá dvojka coby třetí číslice roku a ta je zároveň úhelným kamenem, který rozhoduje o tom, zda se v té které situaci vydáme cestou nové zkušenosti anebo zopakujeme starý model naučeného chování. Dvojka totiž představuje vztah a vztahovost. Nejvíce se tedy týká vztahů jako takových, které nyní vystoupí do popředí (což se může jevit také jako zhoršení) a my budeme stále znovu a znovu konfrontováni otázkou: „Který vztah dám do priority?“, „Vztah se sebou, svým přesahem, svou intuicí?“ nebo „Vztah s tím druhým (těmi druhými)?“ a podle odpovědi, ať už uvědomělé či neuvědomělé se rozhodneme vydat na novou nebo starou cestu.

Doteď jsme totiž ve velkém víceméně praktikovali tu druhou volbu. Jsme vychováni v přesvědčení, že máme doslova povinnost mít druhé na prvním místě. Celý způsob našeho uvažování, téměř vše v našem životě se točí kolem druhých, kolem vztahů s druhými, kolem očekávání jak by druzí měli myslet, jak by měli jednat, jak by se k nám měli chovat, kolem naší prezentace či sebeprezentace vůči druhým, kolem toho, abychom v očích druhých nějak vypadali, abychom mezi nimi uspěli, abychom se jim zalíbili, aby si nás všimli, aby nás měli rádi atd. A tak se téměř celý náš život točil kolem otázky: „Jak mám správně reagovat…(myslet, uvažovat, rozhodovat atd.)… aby ti druzí…?“, proto se nám děje, že svým životem nevyjadřujeme, kdo jsme, ale to co si myslíme, že se od nás očekává, no a z toho se pak zákonitě cítíme deprimovaní a lapeni v pasti …

Samozřejmě je důležité říct, že je tady také řada těch, kteří už nějakou dobu pracují s intuicí, a to je velmi chvályhodné. Dovolte mi, však prosím otázku: „Rozvíjíte s ní vztah?“ anebo se spíš věnujete rozhodování o tom, zda a jak ji poslouchat?  Vztah totiž není jednostranná zaslepená poslušnost… Bůh v nás stojí o parťáka na cestě, nikoli o hodnou a poslušnou ovečku…

Priorita laskavého vztahu k sobě, se sebou, se svým vlastním přesahem toto radikálně mění. Jak? To se mám na ně vykašlat a jednat sobecky? To určitě ne ... Nicméně tato otázka je opět „o nich“.

To je třeba pochopit. Nebavíme se zde o tom, co máme všechno dělat jinak. Vlastně to ani není potřeba. Můžeme zůstat tam, kde jsme, tak jak jsme, s těmi se kterými jsme. Dokonce můžeme mluvit a jednat téměř stejně jako dosud. Jediné co je třeba změnit, je priorita pořadí důležitosti.

Pořadí: „ONI ve vztahu ke mně“ zaměnit za: „JÁ SE SEBOU ve vztahu k nim“. Tahle zdánlivá maličkost totiž zásadně mění naše postavení v jakékoli situaci. Z role „závislého na okolnostech“ se stáváme „tvůrci vlastní reality“. A zatímco navenek vše může vypadat velice podobně, uvnitř se začíná odehrávat úplně jiný příběh, zcela nová realita…

Paradoxem je, že priorita vztahu s vlastním přesahem nejenže umožňuje pěstování laskavosti k sobě, ale zároveň je i klíčem k lepší kvalitě vztahů s druhými. Jsme-li totiž laskaví k sobě v sobě, cítíme se svou laskavostí naplněni a díky tomu si pak můžeme dovolit být více laskaví také k druhým. Ne proto, že bychom tím chtěli nebo potřebovali něco získat, ale proto, že jsme se tak rozhodli, protože nás to vyjadřuje…

Rok 2020 má silnou schopnost materializace a uskutečňování takže „Pozor na přání, mohly by se splnit.“ A vzhledem k tomu, že se červená čtyřka z roku nachází v rovině Saturnu, budeme se setkávat s vlnami staronových situací a dějů, které k nám budou opět přicházet a dají nám znovu příležitost se v nich přijmout a milovat nebo se s nimi alespoň smířit, což už je hodně. Láska je totiž nástrojem, cestou i cílem naplnění smyslu letošního roku. Žít, v rámci pro nás dostupných možností, hezký život. Milovat, ctít či respektovat sebe, své výtvory, své chování, své projevy i svoji cestu a stejně tak milovat druhé, je klíč k řešení energií roku 2020. Velmi silný vliv duchovního principu povede každého z nás, tak jak kdo po své cestě potřebuje jít, a o to víc si můžeme být jisti, že opravdu vše s čím se v tomto roce potkáme a čemu budeme vystaveni má v konkrétním tady a teď své místo a nic tam není omylem. A pokud se nám něco z toho nelíbí, tak že to přišlo právě jen proto, aby to mohlo být přijato a milováno takové jaké to je, a tím se to mohlo přirozeně proměnit.

Ve druhé čtvrtině roku se intenzita a dynamika vlivů pohybu změn a proměn zesílí, aby tak následně nastávalo pochopení a léčení situací, a tím se v našich životech mohla ještě intenzivněji realizovat potřebná proměna. Když to pochopíme, zjistíme, že se můžeme zpřítomněním se a ukotvením se v těle, v klidu usadit do přítomnosti „oka hurikánu“ a vstříc kolotoči vlivů okolností plout životem jako ve vatičce…

 

Tak nám na nové cestě žehnám a držím pěsti…

 

Krásný rok 2020 přeje

 

Eva Baková

 

Napište nám

Zpracovávám...