Letní tábory

Letní tábor

Týden s Metafyzikou

Je určen pro všechny zájemce, kteří v sobě cítí potřebu zharmonizovat si svůj život, naladit se více na svoji vlastní vlnovou délku a sladit ji s vibracemi přírody, vesmíru a světa kolem nás. Cyklus přednášek je zaměřen na témata poznání univerzálních zákonů, lidsky srozumitelným a uchopitelným způsobem, zaměřených na zkvalitnění a radostnější prožívání každodenního života, neboť ten žijeme nejčastěji. Přednášky jsou spojeny s tréningem prožitkové meditace, s praktickými cvičeními a rozvíjením vědomí vlastní individuální cesty ve spolupráci s Univerzem.

Týden s Numerologií

Je určen pro absolventy kurzů Bakovy školy numerologie. Tábor je zaměřený na další vzdělávání se v nadstavbových tématech prohlubující znalosti numerologie. Je typem vzdělávací dovolené spojené s aktivním nebo (chcete-li pasivním) odpočinkem.

Program

Dopoledne (mezi snídaní a obědem) - se konají přednášky a praktické konzultace pod vedením Evy Bakové.

Doba mezi obědem a večeří - osobní volno včetně koupání se na nedalekém koupališti a nabídky společných akcí (např. výlet na Radhošť, poutní místo Hostýn, návštěva "Valašského muzea v přírodě" nebo výrobny svíček UNIPAR (možností nákupu - hojně využíváno!) a zpracování drahých kamenů (firma Svět drahých kamenů Tůma) apod.; to vše dle počasí, zájmu a nálady.

Večer - pokračování přednášek a aktuálně zvoleným programem.

Organizační pokyny

Termín tábora I.:

Týden s Metafyzikou: 24.7. - 31.7. 2021

Zahájení tábora:
sobota, 16-18 hodin - prezentace a ubytování
vlastní program začíná v 18 hodin večeří.

Ukončení tábora:
sobota okolo 13. hodiny, dle spojů.

Stravování:
- polopenze formou rautu se širokým výběrem masité i vegetariánské stravy

Ubytování:
ve dvoulůžkových pokojích s balkónem, vlastním sociálním zařízením, TV, wifi

Místo konání: Beskydský hotel RELAX, Lesní 1689, Rožnov pod Radhoštěm

Cena: 11.390,- Kč (pobyt 7.140,- + poplatek městu 350,- + kurzovné 3.900,-)

Termín tábora II.:
Týden s Numerologií: 2. turnus: 31.7. - 7. 8. 2021

Zahájení tábora:
sobota, 16-18 hodin - prezentace a ubytování
vlastní program začíná v 18 hodin večeří.

Ukončení tábora:
sobota okolo 13. hodiny, dle spojů.

Stravování:
- polopenze formou rautu se širokým výběrem masité i vegetariánské stravy

Ubytování:
ve dvoulůžkových pokojích s balkónem, vlastním sociálním zařízením, TV, wifi

Místo konání: Beskydský hotel RELAX, Lesní 1689, Rožnov pod Radhoštěm

Cena: 11.390,- Kč (pobyt 7.140,- + poplatek městu 350,- + kurzovné 3.900,-)

Platba:
Záloha 2000,- Kč/70,- € s přihláškou*, doplatek k záloze hotově při prezentaci.

*Zálohu 2000,- Kč uhraďte z České Republiky na účet do ČSOB Praha, číslo účtu: 239 230 414/0300, 70,- € ze Slovenska na účet do ČSOB Bratislava, IBAN: SK80 7500 0000 0040 1211 1830. Jako variabilní symbol napište své datum narození bez teček (vzor 04061959). Tento variabilní symbol je automaticky vygenerován i při vyplnění přihláškového formuláře.

Dotazy k organizaci, přihláškám nebo platbám

Vyřizuje Eva Baková, viz. kontakty.

*Přihláška je platná pouze se zaplacenou zálohou. V případě odhlášení méně než 31 dní před začátkem pobytu se vrací procentuální část zálohy, při stornování pobytu méně než 8 dní před začátkem se záloha nevrací.

Týden s Metafyzikou

Týden s Metafyzikou

Všechny pokoje na Týden s Metafyzikou jsou již obsazeny, je tedy možné…