Individuální koučink a mentoring

Motto: Člověk jako bio-psycho-spirituální bytost

Práce s klientem:

  • Krizové situace jako potenciál nových možností a progrese
  • Vztahové situace
  • Orientace v osobním i profesním životě
  • Probouzení potenciálu a jeho rozvoj
  • Objevování a rozvíjení vlastního potenciálu
  • Postoje k životu, k práci, k financím…
  • Motivace jako akcelerace dosažení cílů
  • Kdo jsem? Kam směřuji? Jaký je můj potenciál? Jak nejlépe s ním mohu naložit?
  • Záměr jako cesta seberozvoje.
  • Přijetí minulosti jako základ expanze
 

Napište nám

Zpracovávám...