Životopis

O mně


Jmenuji se Eva Baková a narodila jsem se 6.5.1969 ve Velkém Meziříčí jako třetí z pěti dětí.
Maturovala jsem na chemicko - technologické průmyslové škole. Poté jsem si rozšířila vzdělání v oblasti zdravotnictví, pedagogiky, psychoterapie. Dlouhodobě jsem se vrcholově věnovala sportovnímu parašutismu a v roce 1987 jsem byla vyhodnocena jako nejlepší sportovec okresu Zlín. Pracovala jsem v koželužnách Svitu Otrokovice, postupně v dělnických, administrativních i technických profesích, až po manažerku velkoobchodu s obuví. Po těžké autonehodě svého prvního manžela jsem přerušila kariéru, abych mohla pečovat o těžce nemocného. V letech 1997 – 1999 jsem se věnovala obchodu a poradenství v oblasti zdravého životního stylu, hlavně výživy.

V roce 1989 po klíčovém setkání s jogínem a šamanem z Uherského Hradiště a jím položené zásadní otázce „Kdo jsi?“ jsem se rozhodla vydat cestou poznání. Cestou, o které jsem se dozvěděla, že může být i velmi bolestivá. Začala jsem více uvažovat o souvislostech dějů vnějších, i jejich vnitřní podstatě.

Od roku 1990 se systematicky zabývám praktickou filosofií, studiem duchovních principů, vztahy mezi fyzikálními a duchovními zákonitostmi. Dále se ve volném čase věnuji studiu a praktické aplikaci alternativní medicíny, prevenci nemocí, metapsychologii, zkoumání vztahů a zákonitostí mezi psychikou člověka, jeho fyzickou konstelací, zdravotním stavem a schopnostmi seberealizace. Tyto poznatky dolaďuji pomocí numerologie. Od roku 1999 pracuji profesionálně jako osobní poradkyně a o něco později i jako lektorka Bakovy školy numerologie.

Od roku 1999 jsem také začala systematicky spolupracovat se svým partnerem a pozdějším manželem, ing. Jaroslavem Bakem (1950-2010) na tvorbě a ověření postupů Bakovy školy numerologie.

Po jeho odchodu v březnu 2010 jsem navázala na jeho cestu zpracování a zkoumání výpočtů lidských povah, schopností a karmických cest a osudů.

Mým úkolem je praktikovat, učit a dále rozpracovávat do filosofických souvislostí dílo Bakovy školy numerologie. Převzala jsem vedení kurzů Bakovy školy numerologie a každoročních táborových setkání absolventů kurzů, které jsem předtím mnoho let se svým životním druhem pořádala. Poskytuji numerologické rozbory, vyučuji metodám Bakovy školy numerologie, pořádám filosofické přednášky a kurzy.

Díky svému studiu filosofie, životním zkušenostem a daru citlivého vnímání vedu klienta k bytostnému uvědomění si příčin dějů, k porozumění a k pochopení (a tím i přijetí) životních peripetií, zdravotních problémů a často těžkých zkušeností.

Práce je mým největším koníčkem. Naplňuje mě pomáhat lidem uvědomit si své životní poslání, plánovat a načasovat důležité události, řešit osobní i profesionální vztahy a díky možnostem této numerologické školy objevit a rozvinout si k tomu potřebné vrozené schopnosti a dovednosti.

To je často spojeno během osobního rozhovoru a numerologického rozboru s uvolněním stresu a napětí z nepochopení obtížné situace a nereálných očekávání. Tím může pak dojít k upřesnění a tvořivému nasměrování klienta na vlastní životní cestě...