Vědomí Já v souladu s My (KDR I) 5.10. - 6.10.2019 Praha

Místo: Gymnázium Na Pražačce, Nad Ohradou 2825/23, Praha 3

Cena: 2 600,- Kč

Při platbě zálohy do 25.9.2019 je cena kurzu 2 200,-Kč.

Cílem kurzu je více porozumět sobě sama, vesmíru a světu kolem nás a dovolit si vidět sebe sama i druhé laskavějšíma očima. Vznikl jako výsledek její dvacetileté filosofické práce, praktického zkoumání a bádání přírodních a vesmírných zákonitostí, hledání duchovních principů a toho, jak se odrážejí v našem denním životě. Osvojíte si hlubší porozumění podstaty existence - trojjedinosti člověka - principům mužské a ženské energie, a jak v nás tyto energie působí. Osvětlíme si pravidla a principy odhalující důležitost sebelásky jako základu pro zlepšení mezilidských vztahů, tvoření a uzdravení, proč přicházíme na svět a jaká je naše úloha v životě na zemi.

Eva Baková během své mnohaleté praxe, kdy si, v rámci její cesty za poznáním, měla možnost na nejrůznějších, mnohdy hraničních a krkolomných životních situacích, vyzkoušet aktivní spolupráci s Vesmírem a „na vlastní kůži si osahat“ a nově objevit vesmírné zákonitosti, došla k poznání určitých souvislostí a toho, jak duchovní principy v našem životě fungují. Odhalila mnohé předsudky, ustálená dogmata a mylné způsoby nahlížení na duchovní principy, které ač jsou myšleny velmi dobře a upřímně, nás ve skutečnosti jak v běžném životě, tak i v opravdovém duchovním pokroku spíše blokují a zpomalují.

Jejím záměrem je pomoci lidem tyto slepé uličky nahlédnout a ukázat cestu, která vede tam, kam se chtějí dostat. Ukázat nový, laskavý pohled na Stvořitele, na naše blízké a také hlavně na sebe sama. Seznámit je se základními duchovními principy, které ač jsou neviditelné a často opomíjené, mají zásadní vliv na náš život, naši spokojenost a pocity radosti, štěstí, lásky a přijetí.

 

Přihláškový formulář

Zpracovávám...