Přednášky

Přednáška je zkrácená upoutávka, která seznamuje posluchače s tématy, která se hlouběji probírají na jednotlivých kurzech. Skládá se z vlastní přednášky a následné diskuse.

Pro inspiraci můžete nahlédnout témata některých přenášek:

1. Kdo jsme a kam jdeme - zaměřenou na podstatu existence, porozumění podstatě a smyslu života.

2. Malá chyba s dalekosáhlými následky - zaměřená na desatero, jeho skutečný význam, smysl a uvědomění si jeho zásadního vlivu na život západní civilizace.

3. Cesta poznání a celostního rozvoje - zaměřená obecně na rozvíjení schopnosti vidět v souvislostech, více o mě, o tom jak jsem se k cestě poznání dostala a jak žít vyšší principy v běžném životě.

Termíny přednášek

Česká republika

NÁZEV 

TERMÍN 

MÍSTO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slovenská republika

NÁZOV

TERMÍN

MIESTO