Přednášky

Přednáška je zkrácená upoutávka, která seznamuje posluchače s tématy, která se hlouběji probírají na jednotlivých kurzech. Skládá se z vlastní přednášky a následné diskuse.

Pro inspiraci můžete nahlédnout témata některých přenášek:

1. Kdo jsme a kam jdeme - zaměřenou na podstatu existence, porozumění podstatě a smyslu života.

2. Mojžíš a malá chyba s dalekosáhlými následky - zaměřená na desatero a jeho skutečný význam a smysl a uvědomění si jak výrazný vliv má jeho mylná interpretace na život západní civilizace jako celku.

3. Cesta poznání a duchovního rozvoje - zaměřená obecně na duchovní poznání souvislostí, více o mě, o tom jak jsem se k cestě poznání dostala a jak žít duchovno v praktickém životě.

Termíny přednášek

Česká republika

NÁZEV 

 

 

TERMÍN 

 

MÍSTO

 

Slovenská republika

NÁZOV

Dar karmy

 

TERMÍN

24.3.2019 

MIESTO

Festival Orbis Harmoniae, Holubyho 42, Pezinok