Desatero jak ho neznáme (KCR II) 20.11. - 21.11.2021 Praha

Místo: bude upřesněno

Cena: 2 600,- Kč

Při platbě zálohy do 12.11.2021 je cena kurzu 2 200,-Kč.

Cílem kurzu je seznámit se a více porozumět skrytým souvislostem vědomých a podvědomých postojů a systémů přesvědčení, porozumět jim a naučit se na ně nahlížet novým motivujícím a prospěšným způsobem. Zaměříme se více na téma, které se skrytě, avšak velmi silně promítá do našeho běžného života. Téma poměrně podceňované, neboť se často mylně domníváme, že se dotýká jen úzké skupiny křesťanské obce a náboženství. Tímto ústředním tématem je Desatero božích přikázání, které z hory Sinaj přinesl svému lidu Mojžíš a malá chyba s dalekosáhlými následky. Snáze porozumíme závažnosti tohoto tématu, uvědomíme-li si, že na Desateru je postavený celý politický, justiční a sociálně kulturní systém západní společnosti a tedy se přímo či nepřímo týká všech občanů bez ohledu na vyznání. Záměrem je ukázat a na praktických příkladech uvést, jaký omyl řídí naše rozhodování, aniž bychom si často uvědomili, že podle něj konáme. Naučit se tomuto podvědomému modelu porozumět a nastavit si jej nově, jiným prospěšným a funkčním způsobem.

Eva Baková během své mnohaleté praxe, kdy si, v rámci její cesty za poznáním, měla možnost na nejrůznějších, mnohdy hraničních a krkolomných životních situacích, vyzkoušet aktivní spolupráci se Stvořitelem a „na vlastní kůži si osahat“ a nově objevit vesmírné zákonitosti, došla k poznání určitých souvislostí a toho, jak duchovní principy v našem životě fungují.

Jejím záměrem je pomoci lidem tyto slepé uličky nahlédnout a ukázat cestu, která vede tam, kam se chtějí dostat. Ukázat nový, laskavý pohled na Stvořitele, na naše blízké a také hlavně na sebe sama. Seznámit je se základními duchovními principy, které ač jsou neviditelné a často opomíjené, mají zásadní vliv na náš život, naši spokojenost a pocity radosti, štěstí, lásky a přijetí.

 

Přihláškový formulář

Zpracovávám...